Schody, Šenkvice

Samonosné drevené schodisko vytvorené na minimálnom priestore. Zábradlie je kombináciou dreva a elegantných kovových prvkov. Schodisko je trikrát lomené a presne vypočítané a navhrnuté v softwari do predom presne zameraného stavebného otvoru. 

Mapa